Kontakt.

Sjedište Udruženja košarkaških trenera je u prostorijama Košarkaškog saveza Crne Gore, na adresi 19. decembra br. 5.

Za sve informacije o radu Udruženja možete se obratiti putem zvaničnog maila Udruženja ili na mail sekretara Udruženja, kao i na sljedeće brojeve telefona koji su dostupni na ovoj stranici.

Kontaktiraj nas.

CONTACT - Sa websajta

Registar košarkaških trenera Crne Gore

Popis košarkaških trenera u Crnoj Gori ima za cilj osnivanje centralne baze podataka osoba, profesionalaca , te objedinjavanje svih košarkaških trenera i profesora kineziologije radi prepoznavanja i priznanja postignutih kvalifikacija i stručnosti, te ostvarivanja prava koja iz toga proizlaze. Isto tako i ostvarivanja boljih mogućnosti na tržištu rada putem potražnje poslodavaca.