Organizaciona struktura.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sekretar.

Skupština UKTCG je najviši organ upravljanja. Članovi Skupštine su svi treneri registrovani u UKTCG.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine. Upravni odbor broji sedam članova.

4 Uspješno

održane trenerske klinike

Nastupilo 16

eminentnih stručnjaka

Predsjednik skupštine je automatski Predsjednik Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora se biraju na period od 4 godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor je nadzorni organ UKTCG koji vrši kontrolu nad zakonitošću rada UKTCG, sprovođenju opštih akata i kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja.

Sekretar UKTCG je izvršni organ Upravnog odbora.