O Nama.

Udruženje košarkaških trenera Crne Gore (UKTCG) je sportska organizacija osnovana radi unapređenja stručnog rada, usavršavanja, edukacije i zastupanja interesa članova u oblasti košarkaškog sporta.

Osnivačka Skupština Udruženja održana je 29. novembra 2013. godine u Podgorici. Za prvog predsjednika Udruženja imenovan je Bogdan Tanjević, aktuelni selektor reprezentacije Crne Gore.

Udruženje je u proteklom periodu organizovalo četiri seminara u Podgorici, Baru i Tivtu.