, , ,

Trenerski Seminar Podgorica 2017

ČLANOVIMA UKTCG

OBAVJEŠTENJE O SEMINARU

„BASKETBALL COACHING CLINIC PODGORICA 2017“

 

Poštovane kolege,

Udruženje košarkaških trenera Crne Gore u saradnji sa Košarkaškim savezom Crne Gore i FIBA WABC, organizuje 5.  trenerski seminar pod nazivom „Basketball Coaching Clinic Podgorica 2017“.

 

Seminar se održava 10. i 11. juna u Sportskoj dvorani Univerziteta Crne Gore. Za predstojeći seminar potrudili smo se da dovedemo neke od najtrofejnijih trenera, a do sada učešće su potvrdili Svetislav Pešić, Vladimir Koprivica, Milan Minić, Zarko Vučurović,Zmago Sagadin,Vlade Djurović i Saša Grujić. U narednih nekoliko dana imaćemo i kompletan program seminara koji ćete moći da vidite na našoj zvaničnoj internet stranici http://www.uktcg.me

 

Učešće na „BCCP 2017“ obavezno je za trenere svih seniorskih liga kao i za trenere mladjih uzrasnih kategorija i predstavlja jedan od uslova za ovjeru licence za predstojeću 2017/2018 sezonu. Godišnja članarina za 2017. iznosi 30 eura, a kotizacija za Seminar je ujedno i taksa za ovjeravanje licence za sezonu 2017/2018 za sve trenere i iznosi 120 eura. Za učešće na Seminaru u obavezi ste da uplatite ukupan iznos od 150 eura na žiro račun UKTCG broj: 520-468-29 Hipotekarna Banka.

Prilikom prijavljivanja treneri treba da prilože dokaze o uplati godišnje članarine i kotizacije kako bi se ovjerile licence. Treneri koji ne prisustvuju „BCCP 2017“,a naknadno zatraze licencu plaćat će dupli iznos kotizacije.

 

Podsećamo da je shodno trenutnoj teškoj materijalnoj situaciji, doneta odluka da se svim članovima Sjeverne regije i članovima iz  Južne regije ( Ulcinj, Kotor, Risan, Tivat i  Herceg Novi ) omogući besplatan smještaj na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja seminara. U narednim akcijama očekujte da će slične beneficije da dobiju i klubovi koji to nisu dobili ovaj put i zbog toga vam se ovim putem i izvinjavamo. Za sve pojedinosti bićete blagovremeno obavješteni. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja  kontaktirajte kancelariju UKTCG, tel. 067.326.731, e-mail: info@uktcg.me

Nenad Milosević

Sekretar UKTCG