Trenerski seminar Tivat

Udruženje košarkaških trenera Crne Gore u saradnji sa Košarkaškim savezom Crne Gore, organizuje četvrti trenerski seminar “Basketball Clinic Tivat 2016”.

Seminar se održava 4 i 5. juna u Tivtu u sportskom centru “Župa”, a učešće je obavezno za sve trenere – članove i predstavlja uslov za ovjeru licence za predstojeću sezonu 2016/2017.

Predavanja na Seminaru će održati treneri Dusko Vujosevic, Nenad Trunic, Zeljko Lukajic, Vlada Vukoicic, Bozidar Maljkovic, Luka Pavicevic i doktor Milan Mijovic.

Godišnja članarina za 2016. iznosi 30 eura, a kotizacija za Seminar je ujedno i taksa za ovjeravanje licence za sezonu 2016/2017 za sve trenere i iznosi 120 eura.

Za ućešće na Seminaru u obavezi ste da uplatite navedene iznose na žiro račun UKTCG broj: 520-468-29 Hipotekarna Banka.

Prilikom dolaska učesnici Seminara su obavezni da dostave dokaz o uplati članarine i takse.

Svim članovima koji su ispunili svoje obaveze biće izdata nova licenca koju će moći da preuzmu za vrijeme seminara “Basketball Clinic Tivat 2016”.

Trener koji ne uzme učešće na seminaru “Basketball Clinic Tivat 2016” neće moći da se bavi trenerskim poslom niti da ovjeri licencu za predstojeću sezonu.

Očekujemo vas na BCT 2016.

Sekretar UKTCG

Nenad Milošević